Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

352,766 total views, 25 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

355,142 total views, 26 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

Предлагани дейности през 2017/2018 г.

от СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“

по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)

Обучителни затруднения:

  1. Успяваме заедно
  2. Информационни технологии
Занимание по интереси:
  1. „Ателие тактилно творчество”
  2. Вокална група „Усмивки”
  3. Колоездене
  4. Лесно и вкусно
  5. “Театърът – терапия или провокация към децата със зрителни нарушения”
  6. „Посланията на думите, които ни вълнуват, провокират и възпитават”
  7. Лесно и полезно
  8. Вълшебството на моите ръце

563,337 total views, 25 views today