↑ Връщане към За училището

Екип

Списък на персонала в СУУНЗ  ”Луи Брайл ”

учебна  2019/2020 г.

 

Ръководство

 

Белокапова belokapova_60@abv.bg Директор
Костадинова ddimitrova_11@abv.bg Зам. директор УВД
Велков lubovelkov@gmail.com Зам. директор АСД
 

Администрация

 

Григорова sonq_udnz@abv.bg гл. счетоводител
Цветкова denitsvetkova@abv.bg ЗАС
Николова tsvetana.m.nikolova@abv.bg Библиотекар
Миланова Домакин
Иванова Домакин/столова
 

Български език и литература

 

Гигова van_gigiova@abv.bg Ст. учител
Стоева galisto1967@abv.bg Ст. учител
 

Английски език

 

Ватева Ivelina_sokolova@abv.bg Ст. учител
Кацарска savka.katsarska@gmail.com Ст. учител
 

Руски език

 

Лилова Ст. учител
 

Математика

 

Петрова elpapazian@abv.bg Ст. учител
 

Информатика и Информационни технологии

 

Кръстева lili_krustewa@abv.bg Ст. учител
Лазарова elisaveta1lazarova@abv.bg Ст. учител
 

История и цивилизация

 

Томова Ст. учител
 

География и икономика

 

Кръстева lili_krustewa@abv.bg Ст. учител
 

Философия

 

Томова Ст. учител
 

Биология и здравно образование

 

Михайлова 520706janka@gmail.com Ст. учител
 

Физика и астрономия

 

Бъчварова Ст. учител
 

Химия и опазване на околната среда

 

Михайлова 520706janka@gmail.com Ст. учител
 

Технологии и предприемачество

 

Лазарова elisaveta1lazarova@abv.bg Ст. учител
 

Музика, Музикална терапия

 

Попова evpopova53@abv.bg Ст. учител
Манова stelamanova@abv.bg Ст. учител
 

Изобразително изкуство/Тактилно творчество

 

Песева – Петкова peseva@abv.bg Ст. учител
 

Физическо възпитание и спорт, ЛФК

 

Давчева valentina_dav@mail.bg Ст. учител
Видолов vidolovdavis@mail.bg Ст. учител
Олянова issi_o@abv.bg Ст. учител
 

Специални учебни предмети

 

 

Зрително подпомагане

 

Войнова voynova.vanya@gmail.bg Ст. учител
 

Ориентиране и мобилност

 

Димитрова –  Ралчева dezrycho@gmail.com Ст. учител
 

Полезни умения

 

Ватева Ivelina_sokolova@abv.bg Ст. учител
Бъчварова Ст. учител
Лилова Ст. учител
 

Начален етап

 

Петкова g.petkova.64@abv.bg Ст. учител
Бързева tlbarzeva@abv.bg Учител
Борисова borisovaiveta@abv.bg Ст. учител
 

ДМУ

 

Иванова sisiico@abv.bg Ст. учител
Керемедчиева diana_stoynova@abv.bg Ст. учител
Кацарова mina.ivanova@abv.bg Ст. учител
Христоскова –Попова lubka_popova74@abv.bg Ст. учител
Иванова-Петрова margolino.1973@abv.bg- Ст. учител
Сеизова dakiko@abv.bg Ст. учител
Войникова – Стоянова anmari2003@abv.bg Ст. учител
Миндова zocvemi@abv.bg Ст. учител
Любенова – Йорданова lubomira_ll@abv.bg Ст. учител
Валачева -Тодорова bibi_ribi@abv.bg Ст. учител
Пановска – Велчева iva_velcheva@yahoo.com Учител
Кангалова g.kangalova@gmail.com Учител
Джурова radostinadqnkova@abv.bg Учител
 

Психолог

 

Стоянова evas_s@abv.bg Психолог
Бенева – Тодорова d_beneva@abv.bg Психолог
 

Логопед

 

Владимирова vyara_vladimirova@abv.bg Логопед
 

Рехабилитатор

 

Буров burovbg@abv.bg Рехабилитатор
 

Интегрирано обучение

 

Колевски puro@abv.bg Ст. учител
Петрова dianichka@abv.bg Ст. учител
 

Ранно въздействие

 

Капусиду – Томова teddy_tomova@yahoo.com Учител
 

ЦДО

 

Костова miletka58@abv.bg Ст. учител
Пъчев alexanderorlov@abv.bg Ст. учител
Минчев gpminchev1@gmail.com Гл. учител
Хамбарлов velofon@abv.bg Ст. учител
Лозанова lozano@abv.bg Ст. учител
Вътова nadka_jordanova@abv.bg Ст. учител
Милчева- Христова rosymmh@abv.bg Ст. учител
Йовева Ст. учител
Хаджииванова Ст. учител
 

ВЪЗПИТАТЕЛ В ОБЩЕЖИТИЕ

 

Петкова kirilka_petkova@yahoo.com Ст. учител
Петров dido_petrov71@abv.bg Ст. учител
Кацарски vladislav_kacarski@abv.bg Ст. учител

14,363 total views, 4 views today