Начало Дейност 1

Дейност 1

Провеждане на информационна кампания!

 

        За популяризиране на целите и дейностите по проекта през цялото време на неговото изпълнение ще се провежда информационна кампания.

 Тя  включва:

Две пресконференции – при стартиране и приключване на дейностите;

Изработване и разпространение на брошура;

Изработване на пет рекламни клипа и излъчването им в електронните медии.

       Изпълнението на тази дейност ще допринесе за по-ефективното прилагане на принципа за Добро управление на програми и проекти, тъй като информирането на обществеността и целевата група ще създаде необходимата обществена подкрепа за включването на целевите групи в дейностите.