Начало ЕРАЗЪМ+

ЕРАЗЪМ+

ЛОГО НА ЦРЧР

ЛОГО НА ЕРАЗЪМ+

 

 

Лого на проекта

TOUCH FILL PLAY TEACH

Училището ни е партньор по проект 2019-1-TR01-KA229-077719_2, сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, партньорства за училищен обмен на добри практики.

Ако имате желание да разберете какво се случва по проекта, може да ни намерите в Instagram – touchfillplayteach