Начало Клавиши за достъп

Клавиши за достъп

Клавишите за достъп ви позволяват достъп към този сайт от вашата клавиатура.

Този сайт използва настройки на клавишите за достъп, близки с препоръчваните по света. Те са:

1    Начална страница

3    Карта на сайта

4    Фокус върху поле за търсене

9    Информация за контакти

0    Информация за клавиши за достъп

m    Достъп до webmail

Използване на клавиши за достъп в различни web браузъри.

Internet Explorer 5+ (Windows)

Задръжте Alt, натиснете номера или буквата на клавиша за достъп, пуснете и двата клавиша и натиснете ENTER .

Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Windows)

Задръжте Alt и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп.

Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Mac OS X)

Задръжте Ctrl и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп.