Начало Новини Учебна година Дейност 2

Дейност 2

Създаване на специализиран софтуер за предпечат и печат на брайл!

 От 2009 г. В СОУДНЗ „Луи Брайл” функционира училищна брайлова печатница. Училището има възможност да адаптира в брайлов шрифт необходимите учебници и помагала. Aдаптирането на учебници в брайлов формат е трудоемка и времеемка работа.

Един от най-специализираните и затруднителни етапи в този процес е превръщането на плоскопечатния шрифт в брайлов.

За да се решат тези проблеми, в рамките на проекта ще се разработи софтуер за брайлов предпечат. Този софтуер ще позволи потребителят в познатата среда на операционна система Windows да въвежда и редактира текста и още докато редактира да вижда как ще изглежда изпринтен на брайл. Той също така ще може директно да обработва транслирания вариант на текста. Това ще позволи много по-лесно и по-бързо да се подготвят учебниците за брайлово изпринтване.

Тази дейност пряко прилага хоризонталния принцип за равенство и превенция от дискриминация по признак увреждане, тъй като чрез създадения софтуер се улеснява набавянето на учебници и помагала на брайлов шрифт, ползван от хората със зрителни увреждания като една от формите за достъп до информация.