Начало Актуално Обществена поръчка – Услуги

Обществена поръчка – Услуги

Обект на поръчката: Услуги

Кратко описание: Организиране и провеждане на две петдневни екскурзии за ученици с увредено зрение

Възложител: СОУ за деца с нарушено зрение “ Луи Брайл“
гр. София, бул. „Ломско шосе” № 177

http://suunz.org/

Срок на валидност на поканата:

11/10/2012

ДОКУМЕНТИ: