Начало За училището

Училището за деца с нарушeно зрение в София е специално държавно училище. В него живеят  и се обучават слепи и слабовиждащи деца от София и цялата страна на възраст от 5 до 19 години

Зрително увреждане

   Изразява се в понижена зрителна острота и стеснено зрително поле. Може да бъде вродено или придобито, прогресиращо или непрогресиращо, пълно или частично.  В училището се приемат деца със зрителна острота по-ниска от 0,2 на по-добре виждащото око с корекция и взависимост от диагнозата на заболяването. В някои случаи зрителната недостотъчност е съпътствана от допълнителни увреждания в психомоторното или интелектуалното развитие на детето.

Децата са разпределени в отделни класове в зависимост от възрастта и дълбочината на увреждането. Учениците от провинцията са настанени на пансион /изцяло на държавна издръжка, а за тези от София са осигурени микробуси.