Начало За училището Брайлова печатница

      От 2009 година към училището е създадена брайлова печатница финансирана основно от МОН и подпомагана от неправителствени организации. Печатницата разполага със съвременна техника за брайлов печат и за изработване на учебни материали на увеличен шрифт. Издава учебници, учебни помагала и релефни изображения за нуждите на ученици от училището и тези, които са интегрирани в общообразователни училища.    Успоредно с тази дейност, печатницата е активен участник в изработването на материали за Държавните Зрелостни Изпити и Националното Външно Оценяване за цялата страна.    Активно подпомага учебната дейност с отпечатването на изпитни материали и тестове, материали за участие на деца с нарушено зрение в олимпиади, състезания и Европейско Математическо Кенгуру.    Работи активно по редица проекти от европейски и национален мащаб.    Участва в рекламните кампании на училището с изработване на поздравителни картички, рекламни материали и други.