Екип

Списък на персонала в СУУНЗ  ”Луи Брайл ”

учебна 2021/2022 г.

 

Ръководство

 

Белокапова elka.belokapova@suunz.org Директор
Димитрова-Ралчева desislava.ralcheva@suunz.org Зам. директор УВД
Велков lyubomir.velkov@suunz.org Зам. директор АСД
 

Администрация

 

Григорова sonya.grigorova@suunz.org гл. счетоводител
Георгиев zdravko.georgiev@suunz.org ЗАС
Николова tsvetana.nikolova@suunz.org Библиотекар
Хампар tatyana.hampar@suunz.org Домакин
Миланова veneta.milanova@suunz.org Домакин/столова
 

Български език и литература

 

Гигова vanyusha.gigova@suunz.org Ст. учител
Стоева galya.stoeva@suunz.org Ст. учител
 

Английски език

 

Ватева ivelina.vateva@suunz.org Ст. учител
Кацарска savka.katsarska@suunz.org Ст. учител
 

Руски език

 

Лилова veronika.lilova@suunz.org Ст. учител
 

Математика

 

Петрова eliza.petrova@suunz.org Ст. учител
 

Информатика и Информационни технологии

 

Кръстева lili.krasteva@suunz.org Ст. учител
Лазарова elisaveta.lazarova@suunz.org Ст. учител
 

История и цивилизация

 

Томова  diana.tomova@suunz.org Ст. учител
 

География и икономика

 

Кръстева lili.krasteva@suunz.org Ст. учител
 

Философия

 

Томова  diana.tomova@suunz.org Ст. учител
 

Биология и здравно образование

 

Михайлова yanka.mihaylova@suunz.org Ст. учител
 

Физика и астрономия

 

Бъчварова  zheyna.bachvarova@suunz.org Ст. учител
 

Химия и опазване на околната среда

 

Михайлова yanka.mihaylova@suunz.org Ст. учител
 

Технологии и предприемачество

 

Лазарова elisaveta.lazarova@suunz.org Ст. учител
 

Музика, Музикална терапия

 

Брегова maria-magdalena.bregova@suunz.org Ст. учител
Манова stela.manova@suunz.org Ст. учител
 

Изобразително изкуство/Тактилно творчество

 

Песева – Петкова evelina.peseva-petkova@suunz.org Ст. учител
 

Физическо възпитание и спорт, ЛФК

 

Давчева valentina.davcheva@suunz.org Ст. учител
Видолов deyvis.vidolov@suunz.org Ст. учител
Олянова iskra.olyanova@suunz.org Ст. учител
 

Специални учебни предмети

 

 

Зрително подпомагане

 

Войнова vanya.voynova@suunz.org Ст. учител
 

Ориентиране и мобилност

 

Димитрова –  Ралчева desislava.ralcheva@suunz.org Ст. учител
 

Полезни умения

 

Ватева ivelina.vateva@suunz.org Ст. учител
Бъчварова zheyna.bachvarova@suunz.org Ст. учител
Лилова veronika.lilova@suunz.org Ст. учител
 

Начален етап

 

Петкова galina.petkova@suunz.org Ст. учител
Бързева teodora.barzeva@suunz.org Учител
Борисова iveta.borisova@suunz.org Ст. учител
 

ДМУ

 

Иванова silvia.ivanova@suunz.org Ст. учител
Керемедчиева diana.keremedchieva@suunz.org Ст. учител
Кацарова mina.katsarova@suunz.org Ст. учител
Христоскова –Попова lyubka.hristoskova-popova@suunz.org Ст. учител
Иванова-Петрова margarita.ivanova-petrova@suunz.org Ст. учител
Сеизова daniela.seizova@suunz.org Ст. учител
Войникова – Стоянова katerina.voynikova-stoyanova@suunz.org Ст. учител
Миндова zoya.mindova@suunz.org Ст. учител
Любенова – Йорданова lyubomira.lyubenova@suunz.org Ст. учител
Валачева -Тодорова bilyana.valacheva-todorova@suunz.org Ст. учител
Пановска – Велчева iva.panovska-velcheva@suunz.org Учител
Кангалова gergana.kangalova@suunz.org Учител
Джурова radostina.dzhurova@suunz.org Учител
Aнгелова yoana.angelova@suunz.org
 

Психолог

 

Стоянова evelina.stoyanova@suunz.org Психолог
Бенева – Тодорова desislava.beneva-todorova@suunz.org Психолог
 

Логопед

 

Владимирова vyara.vladimirova@suunz.org Логопед
 

Рехабилитатор

 

Буров plamen.burov@suunz.org Рехабилитатор
 

Интегрирано обучение

 

Колевски lyubomir.kolevski@suunz.org Ст. учител
Петрова diana.petrova@suunz.org Ст. учител
 

Ранно въздействие

 

Капусиду – Томова teodora.kapusidu-tomova@suunz.org Учител
 

ЦДО

 

Пъчев aleksandar.pachev@suunz.org Ст. учител
Минчев georgi.minchev@suunz.org Гл. учител
Хамбарлов dzhenko.hambarlov@suunz.org Ст. учител
Лозанова anna.lozanova@suunz.org Ст. учител
Вътова nadka.vatova@suunz.org Ст. учител
Милчева- Христова rositsa.milcheva-hristova@suunz.org Ст. учител
Йовева lyudmila.yoveva@suunz.org Ст. учител
Хаджииванова galabka.hadzhiivanova@suunz.org Ст. учител
Манолова hristiyana.manolova@suunz.org Учител
 

ВЪЗПИТАТЕЛ В ОБЩЕЖИТИЕ

 

Петкова kirilka.petkova@suunz.org Ст. учител
Петров diyan.petrov@suunz.org Ст. учител
Кацарски vladislav.katsarski@suunz.org Ст. учител