Екип

 

Списък на персонала в СУУНЗ  ”Луи Брайл ”

учебна 2023/2024 г.

 

Ръководство
Белокапова elka.belokapova@suunz.org  Директор
Димитрова-Ралчева desislava.ralcheva@suunz.org  Зам. директор УД
Велков lyubomir.velkov@suunz.org  Зам. директор АСД
Администрация
Григорова sonya.grigorova@suunz.org  Гл. счетоводител
Николова tsvetana.nikolova@suunz.org  Библиотекар
Хампар tatyana.hampar@suunz.org  Домакин
Георгиев zdravko.georgiev@suunz.org  ЗАС
Миланова veneta.milanova@suunz.org  Домакин/столова
Български език и литература
Гигова vanyusha.gigova@suunz.org  Ст. учител
Стоева galya.stoeva@suunz.org  Ст. учител
Английски език
Ватева ivelina.vateva@suunz.org  Ст. учител
Кацарска savka.katsarska@suunz.org  Ст. учител
Руски език
Стоева galya.stoeva@suunz.org  Ст. учител
Математика
Петрова eliza.petrova@suunz.org  Ст. учител
Информатика и Информационни технологии
Кръстева lili.krasteva@suunz.org  Ст. учител
Лазарова elisaveta.lazarova@suunz.org  Ст. учител
История и цивилизация
Томова diana.tomova@suunz.org  Ст. учител
География и икономика
Кръстева lili.krasteva@suunz.org  Ст. учител
Философия
Томова diana.tomova@suunz.org  Ст. учител
Биология и здравно образование
Михайлова yanka.mihaylova@suunz.org  Ст. учител
Физика и астрономия
Бъчварова zheyna.bachvarova@suunz.org  Ст. учител
Химия и опазване на околната среда
Михайлова yanka.mihaylova@suunz.org  Ст. учител
Предприемачество
Буров plamen.burov@suunz.org  Учител
Технологии и предприемачество
Кръстева lili.krasteva@suunz.org  Ст. учител
Лазарова elisaveta.lazarova@suunz.org  Ст. учител
Музика, Музикотерапия
Брегова maria-magdalena.bregova@suunz.org  Учител
Манова stela.manova@suunz.org  Ст. учител
Изобразително изкуство/Тактилно творчество
Песева – Петкова evelina.peseva-petkova@suunz.org  Ст. учител
Трифонова elitsa.trifonova@suunz.org  Учител
Физическо възпитание и спорт, ЛФК
Давчева valentina.davcheva@suunz.org  Ст. учител
Видолов deyvis.vidolov@suunz.org  Ст. учител
Специални учебни предмети
Зрително подпомагане
Войнова vanya.voynova@suunz.org  Ст. учител
Ориентиране и мобилност
Димитрова –  Ралчева desislava.ralcheva@suunz.org  Ст. учител
Иванова silvia.ivanova@suunz.org  Ст. учител
Полезни умения
Белокапова elka.belokapova@suunz.org  Директор
Бъчварова zheyna.bachvarova@suunz.org  Ст. учител
Иванова silvia.ivanova@suunz.org  Ст. учител
Начален етап
Петкова galina.petkova@suunz.org  Ст. учител
Бързева teodora.barzeva@suunz.org  Ст. учител
Борисова iveta.borisova@suunz.org  Ст. учител
ДМУ
Керемедчиева diana.keremedchieva@suunz.org  Ст. учител
Кацарова mina.katsarova@suunz.org  Ст. учител
Христоскова –Попова lyubka.hristoskova-popova@suunz.org  Ст. учител
Иванова-Петрова margarita.ivanova-petrova@suunz.org  Ст. учител
Сеизова daniela.seizova@suunz.org  Ст. учител
Войникова – Стоянова katerina.voynikova-stoyanova@suunz.org  Ст. учител
Любенова – Йорданова lyubomira.lyubenova@suunz.org  Ст. учител
Валачева -Тодорова bilyana.valacheva-todorova@suunz.org  Ст. учител
Кангалова gergana.kangalova@suunz.org  Учител
Джурова radostina.dzhurova@suunz.org  Учител
Aнгелова yoana.angelova@suunz.org  Учител
Манолова hristiyana.manolova@suunz.org  Учител
Психолог
Стоянова evelina.stoyanova@suunz.org  Психолог
Бенева – Тодорова desislava.beneva-todorova@suunz.org  Психолог
Логопед
Владимирова vyara.vladimirova@suunz.org  Логопед
Рехабилитатор
Буров plamen.burov@suunz.org  Рехабилитатор
Интегрирано обучение
Колевски lyubomir.kolevski@suunz.org  Ст. учител
Петрова diana.petrova@suunz.org  Ст. учител
Ранно въздействие
Капусиду – Томова teodora.kapusidu-tomova@suunz.org  Учител
ЦДО
Минчев georgi.minchev@suunz.org  Гл. учител
Хамбарлов dzhenko.hambarlov@suunz.org  Ст. учител
Лозанова anna.lozanova@suunz.org  Ст. учител
Вътова nadka.vatova@suunz.org  Ст. учител
Милчева- Христова rositsa.milcheva-hristova@suunz.org  Ст. учител
Пановска – Велчева iva.panovska-velcheva@suunz.org  Учител
Джамова nadya.dzamova@suunz.org  Учител
Георгова iva.georgova@suunz.org  Учител
Георгиев zdravko.georgiev@suunz.org  Учител
Възпитатели в общежитие
Петкова kirilka.petkova@suunz.org  Ст. учител
Петров diyan.petrov@suunz.org  Ст. учител
Кацарски vladislav.katsarski@suunz.org  Ст. учител