Начало За училището Материална база

СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” разполага с богата материално-техническа база. Състои се от няколко корпуса, които са свързани, така че да е осигурен лесен достъп до всеки от тях за децата с нарушено зрение. Външната и вътрешната зони са маркирани съобразно изискванията за достъпна среда – с тактилни пътеки и цветови маркировки. Учебният корпус разполага със съвременно оборудвани класни стаи. Във всяка от тях има компютър с говорещи програми и оптични средства, подпомагащи учебния процес. В удобна близост до класните стаи е разположена библиотеката, столовата, салонът за физическо възпитание за децата от начален курс. Училището разполага и с компютърен кабинет, кабинети по езиково обучение, биология, физика и химия, където е разположено необходимото оборудване за преподаване съобразно съвременните изисквания. Класните стаи на децата от начален курс са разположени на първия етаж.  Интернатния корпус на училището разполага с достатъчно на брой спални помещения, игротеки със съвременно обзавеждане и играчки за безопасна игра и стимулиране развитието на децата. На първия етаж са разположени класните стаи и спалните помещения за деца с множество увреждания, секторът за лечебен масаж, стая за сензо-моторна стимулация, игрова терапия. И на трите етажа има стаи с домакинска техника и електроуреди, където децата се учат да работят с тях. Спортният комплекс към училището включва спортна зала с бани и съблекални, татами за джудо, зала за фитнес, маса за шоудаун, трап за дълъг скок, игрище за хандбал, баскетбол, футбол и др.  Концертна зала – с професионална сцена и салон, който разполага със 200 места. Двор – Сензорна градина с обезопасени алеи за разходка,  детска площадка.