Начало Актуално Семинар II

Семинар II

ДО РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ДО ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ДО ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДО ДИРЕКТОРИ НА РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ

СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” гр. София представя на Вашето внимание семинар на тема “ОБУЧЕНИЕ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ УЧЕНИЦИ”, който ще се проведе в периода 29.06.2013г – 30.06.2013г. в училището за деца с нарушено зрение, в гр. София.

Срещата има за цел запознаване с особеностите при обучението на зрително затруднените ученици, интегрирани в общообразователни училища:

 • Да се      обсъдят възможно най-много гледни точки по темата
 • Да се      разгледат полезни,  работещи практики при обучението на учениците с      нарушено зрение

Семинарът е по проект „Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG051PO001-4.1.04- 0163 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Осигурени са средства на участниците за:

 • Пътни      разходи
 • Дневни
 • Нощувки
 • Материали      по темите на семинара
 • Сертификат      за завършен семинар
 • Учебен      филм

Броят на участниците е ограничен!

краен срок за записване – 21.06.2013г.

Необходими документи:

– Декларация от директора/ръководителя изпращащ служителя си на обучение  За регистрация и предварителна заявка, моля попълнете „Заявка за участие” и изпратете на посочените e-mail: udnzsofia@yahoo.com Заявка за участие

 

Повече информация и запитвания може да направите на: е-mail: dezrycho@abv.bg

ПРОГРАМА

за семинар на тема:

“ОБУЧЕНИЕ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ УЧЕНИЦИ”

Лектори

 1. Психолог,

Специален педагог по:

 1. Ориентиране и мобилност
 2. Полезни умения
 3. Адаптиране на учебници и учебни помагала
 4. Компютърни технологии и брайлов шрифт
 5. Зрителен терапевт

Ден 1

 

09:00 ч.-9:30 ч. Регистрация на участниците. Представяне на участниците, на екипа и училището.

 

9:30 ч.- 11:00 ч.        Работна група

 

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ:

 

 1. Появата на дете с увреждане в семейството –      родителски реакции и справяне (медицински и социален модел)
 2. Представяне на специалното училище – програми за      обучение, специални  предмети,      функциониране на ресурсните служби по ранно въздействие и интегрирано      обучение

 

11:00 ч.-12:30 ч.       Работна група

 

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ:

 

 1. Психо- моторно социално и емоционално развитие при      зрително затруднените. Вербализъм и маниеризми- методи за справяне
 2. Познавателни умения (препоръки за различните етапи      на развитие при зрително затруднените деца). Самоподготовка.

 

12:30 ч.-13.:00 ч.      Почивка

 

13:00 ч.- 14.:45 ч.     Работна група

 

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ:

 

 1. 1.     Зрително подпомагане:
 • Оценъчни процедури и обучаващи програми
 • Използване на неоптични и оптични средства
 • Специфични четивни техники
 • Електронни средства
 1. 2.     Полезни умения:
 • Общи познавателни умения- методи, средства и техники за изследване, измерване и сравняване, пространствени представи, познания за цвят и др.
 • Всекидневни умения- грижи за себе си, поддръжка на дома, разпознаване на пари и др.
 • Социални умения- вербално и невербално общуване, справяне с разнообразни ситуации и др.

 

 

14:45 ч.-16:00ч.        Практически занятия по групи – симулативни упражнения, разработване на индивидуална програма

 

16:00 ч.-16:30ч.        Почивка

 

16:30 ч.-18:00 ч.       Обща дискусия

 

 

ДEН 2

9:00 ч.-11:00 ч.         Работна група

 

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ:

 

 1. Брайлова      азбука- значение, ограмотяване
 2. Адаптиране      на учебници и учебни помагала.

 

 

11:00 ч.-12:30 ч.       Работна група

 

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ:

 

 1. Ориентиране      и мобилност.
  • Умения       и навици за придвижване по безопасен начин. Мотивация
  • Техники       за придвижване.
  • Специални       средства за придвижване

 

 

12:30 ч.-13:00 ч.       Почивка

 

13:00 ч.-14:30 ч.       Практически занятия по групи – симулативни упражнения.

 

14:30 ч.-16:00 ч.       Работна група

 

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ:

 

 1. Специални      технически средства и специализиран софтуер при обучение на зрително      затруднените ученици.

 

16:00 ч.-16:30 ч.       Почивка

16:30ч.-17:30 ч.        Обща дискусия

17:30 ч.-18:00 ч.       Закриване на семинара