Начало Учебна дейност Графици и разпределения График за държавните зрелостни изпити

График за държавните зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Сесия май-юни      

Български език и литература – 21 май, 2018 г.

Начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май, 2018 г.

Начало 8:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 1 юни 2018г.

 

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август, 2018 г.

Начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит –  29 август, 2018 г.

Начало 8:00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 5 септември 2018 г.

           

     На следния адрес можете да откриете информация за условията на Държавните зрелостни изпити, скалата за оценяване,  както и примерните матури и вариантите, падали се до момента. 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити:

Сесия май – юни:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт  05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2018 г.
Провеждане на държавни зрелостни изпити по дати
 Оценяване на изпитните работи 25.05.2018 г. – 08.06.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 13.06.2018 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование 22.06.2018 г.

 

Сесия август – септември:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 24.08.2018 г.
Провеждане на държавни зрелостни изпити по дати
Оценяване на изпитните работи 29.08.2018 г. – 07.9.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.09.2018 г.

В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА