Начало Учебна дейност Учебни програми Обучение на деца с множество увреждания

От 1995 г. в училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ се работи и с деца с множество увреждания- с умерена и тежка степен на интелектуална недостатъчност, заболявания на централната нервна система, аутизъм, както и обучение на сляпоглухи. . Висококвалифицирания персонал се грижи за тях, като работата протича в малки групи съобразно възрастта и уврежданията. Основната цел на работата с тези деца е постигането на максимален успех за своите възможности. Екип от специалисти разработва индивидуален учебен план за всяко от децата. Учебните предмети, които са застъпени са език и комуникация, приложна математика с практическа, битова насоченост, околен свят, музика, адаптирано физическо възпитание. Като допълнителни учебни предмети са включени полезни умения, тактилно творчество и арт терапия, ориентиране и мобилност, зрително подпомагане.