по ранно въздействие към СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” е създадена през 1995 г. Тя обхваща децата със зрителни нарушения от 0 до 6 годишна възраст.
Консултантите по ранно въздействие  са педагози на зрително затруднени. Те изготвят индивидуална програма, съобразена със специфичните потребности на детето. Основната цел е изграждането на умения и навици подпомагащи психо-моторно му развитие. Основните области на въздействие са: моторно развитие, комуникативни умения, самообслужване, ориентиране в околната среда, ефективно използване на слабото зрение, когнитивно развитие.

Всички деца, включени в програмата по ранно въздействие към СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” имат възможност да се консултират и с логопед, психолог, зрителен терапевт, ползвайки материалната база на училището.