Зрителното подпомагане е една от специалните програми в СУУНЗ ”Луи Брайл”. Обучението е индивидуално и обхваща всички ученици, които имат зрително възприятие от перцепция на светлина до най-висока степен на слабо зрение.

 

Индивидуалната програма се разработва след запознаване с медицинската документация, консултация с офталмолог и изследване на зрителното функциониране на детето. Тя включва зрителните умения, които трябва да се формират и развият в процеса на обучение

(интерес към зрителния стимул; откриване и проследяване на обект; различаване и разпознаване на триизмерни предмети и модели, на двуизмерни изображения; зрителна и моторно-двигателна координация и др.)

Зрителното подпомагане включва и обучение в използване на средства за слабо зрение:

  • неоптични (различни видове осветление, цветни филтри, поставки за четене и др.)
  • оптични (ръчни и настолни лупи, монокуляри, бинокли и др.)
  •  електронни (настолни и портативни увеличители)
  •  усвояване  на специфични четивни техники

Целта  на обучението по зрително подпомагане е развитие на функционалното зрение и ефективното му използване в обучението, всекидневието, семейната среда и професионалната подготовка, както и съчетаване на постигнатото равнище на зрителна ефективност  с  другите  сензорни канали за  информация:  тактилни – брайл, релефни изображения; слухови –  синтетична реч.

 

ПРОГРАМА ПО ЗРИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ