Логопедът е важна част от структурата на специалните програми в училището. Той обхваща всички деца с езиково-говорни нарушения, работи и с деца с множество увреждания. Провежда ранна диагностика, превенция и терапия на предречевото развитие и на езиково – говорните нарушения. Прилага логопедична терапия при деца с нарушено зрение, както и при такива със съпътстващи заболявания като ДЦП, нарушения в развитието, генерализирани разстройства в развитието, генетични синдроми и др.  Прилага терапия при  дизартрия, диспраксия, нарушения на артикулацията, заекване, дисграфия и др. Логопедът е обучен да провежда и занимания по комуникация – обучение в комуникативни стратегии и обучение на родителите като ко-терапевти. Провежда индивидуални и групови терапии.