Още при постъпването си в училището, учениците започват да се обучават по всички специални предмети. От особено значение за тяхното изграждане като самостоятелни и независими личности са уменията усвоявани в часовете по ориентиране и мобилност. Програмата се осъществява чрез индивидуални занимания и е съобразена с възможностите, психо-моторното развитие и потребностите на всеки ученик. Тя включва развитие на представите за собственото тяло, изграждане на пространствени представи- малко и голямо пространство. Развитие на умения за използване на останалите запазени анализатори- слух, обоняние, осезание. За да се пристъпи на по-късен етап към самостоятелно придвижване с бял бастун, детето трябва да може да определя адекватно позицията си спрямо отправни ориентири в околното пространство. След усвояване и затвърждаване на уменията посочени по-горе се пристъпва към прилагането им по маршрути.

ПРОГРАМА ПО ОРИЕНТИРАНЕ И МОБИЛНОСТ