Музикалното обучение в училище „Луи Брайл” се провежда по общообразователната програма валидна за всички училища в страната. Използват се специални средства, подпомагащи обучението на зрително затруднените ученици и адаптирани учебници. В дейностите свързани с музикалното обучение се включват и децата с множество увреждания. Учениците се обучават да свирят на детски музикални инструменти. С помощта на нотна магнитна дъска изучават брайлов нотопис. Посещават концерти и музикални представления.
Към училището има създадени вокални групи, които изнасят концерти на училищни тържества. Участват в концерти и конкурси, където са удостоени с множество награди и отличия.
При работа с децата с множество увреждания се прилага музикална терапия по групи съобразно възрастовите особености и вида на съпътстващото заболяване.
Разработена е специална програма за работа с надарени деца в областта на музиката, с които се провеждат индивидуални занимания по пеене и пиано.