В СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл”, като важна част от учебната програма са часовете по Физическо възпитание и спорт. Програмата е адаптирана и съобразена със спецификата на работата с деца с нарушено зрение от първи до дванадесети клас. Преподават се  спортовете лека атлетика, гимнастика, джудо и голбaл и шоудаун – специални спортове за незрящи. В часовете по свободно избираема подготовка /СИП/ се провеждат занимания, тренировки и подготовка за състезания по бойни изкуства, лека атлетика, голбaл, фитнес и шахмат. Изявените спортисти от училището участват в районни, републикански, европейски, световни и параолимпийски състезания. Към училището има учреден спортен клуб – „Болид”, ръководен от учителите по ФВС, които имат и треньорска квалификация по голбaл, джудо, лека атлетика, шахмат, колоездене и шоудаун. Състезателите на спортния клуб имат спечелени медали от републикански, европейски и световни първенства.

Рехабилитация

В програмата по ФСП са включени и часове по кинезитерапия. Предлагат се индивидуални занимания по рехабилитация и лечебен масаж.