Начало Проект Дейност 10

Дейност 10

  Издаване на информационен бюлетин!

През целия период на изпълнение на проекта ще бъде издаван    информационен бюлетин. В него ще намират отражение, както всички дейности по проекта, така и статии (авторски и преводни), отнасящи се до интегрираното образование и работата с деца със зрителни или други увреждания.