Начало Проект Дейност 11

Дейност 11

Организиране на 2 ученически екскурзии!

Екскурзиите са  начин за обогатяване на социалния опит на децата. По време на такива масови групови мероприятия те се научават как да постъпват в нова за тях среда, как да поемат отговорност за децата, с които се водят, влизат в контакт и с други хора и деца, външни за техния тесен кръг от съученици в училището. . В същото време и по-широка общественост от хора (жители на съответните населени места, посетители на атракции и туристически обекти) виждат и разбират за специфичните социални потребности на тази група от обществото.

Екскурзиите ще се организират едната в началото, а другата в края на учебната година.