Начало Проект Дейност 13

Дейност 13

Администриране на проекта!

Успешното функциониране на екипа зависи от компетентността и опита на неговите членове, правилното разпределение на работата между членовете и във времето, методите за контрол и самоконтрол. Ежеседмично изпълнителския екип ще провежда екипни срещи за отчитане на свършеното и набелязване на следващи стъпки по дейностите.