Начало Проект Дейност 3

Дейност 3

Изграждане на сайт!

Като важна институция в областта на образованието на деца със зрителни и множество увреждания е необходимо училището да е „видимо” и в интернет пространството. Вече интернет приложенията позволяват събирането, обработването и ползването на огромни масиви информация.

Във връзка със своето функциониране като образователна институция училището ползва и произвежда голямо количество информация – статистическа информация, отчети за дейността, планове и календар на събития, база данни с информация за учениците, педагогическия състав, за адаптираните материали, за помощните технически средства, за важни участия и изяви на учениците и учителите, за важни проекти и партньорства.

Дейността допринася за прилагането на хоризонталния принцип за Равенство и превенция на дискриминацията по признак увреждания, защото осигурява достъпна информация за посетителите на сайта, част от които са децата и другите посетители с увреждания.