Начало Проект Дейност 4

Дейност 4

Провеждане на 3 обучителни семинара!

Докато педагозите от специализираните училища добре познават спецификите при обучението и общуването с деца със зрителни увреждания, педагозите от ресурсните центрове и най- вече педагозите от масовите училища нямат необходимия опит за това.

Като училище с опит в организирането на подобни национални и международни семинари и конференции, в рамките на проекта СОУДНЗ ще организира и проведе три  семинара, В началото, в средата и в края на учебната година, целящи запознаване с особеностите при работата на педагози от ресурсните центрове и масовите училища с интегрирани ученици със зрителни увреждания.

Участниците в семинарите ще са педагози от различни училища и центрове, а СОУДНЗ „Луи Брайл” като заинтересована страна, притежаваща необходимия опит в интегрираното образование, ще сподели този опит и с другите заинтересовани страни в този процес.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ЛЕКТОРИТЕ: 

1. Психолог

2. Брайлово ограмотяване

3. Адаптиране на учебници

4. Зрително подпомагане

5. Ориентиране и мобилност

6. Полезни умения