Начало Проект Дейност 5

Дейност 5

Провеждане на консултации по места!

В СОУДНЗ ”Луи Брайл” работят специалисти с дългогодишен опит в работата с деца със зрителни или други увреждания.

Ресурсните центрове са създадени през 2006 г. И педагозите, назначени на работа в тях все още нямат необходимия практически опит при работа с такива деца.

Освен чрез семинарите, по време на които педагозите ще видят условията, при които трябва да се обучават децата, ресурсните центрове ще могат да се възползват и от консултанти, които ще бъдат специално наети за тази цел по проекта.

Консултациите ще могат да бъдат давани както дистанционно (по телефона, по скайп, по имейл), така и на места в ресурсните центрове. В рамките на проекта всеки от ресурсните центрове ще може да се ползва на място от консултациите на IT консултант и консултант по специфични умения.

IT консултантът ще съдейства на ресурсните центрове и на работещите там педагози при ползването на специализирания софтуер за незрящи, ще го инсталира и настройва, ще провежда на място кратко обучение на педагозите, ще ги съветва относно възможностите за осигуряване на подходящи компютри, програми или други електронни средства в помощ при интегрираното образование.

Консултантът по  Специфични умения ще разяснява и показва начините за овладяване на елементарни ежедневни умения у незрящите деца, включително  ориентиране и мобилност, ползване на бастун или други помощни средства, самостоятелно обличане, хранене, държание при общуване; ще им показва какви средства за онагледяване и как се ползват при децата със зрителни увреждания и др.

Дейността допринася за прилагането на принципа за партньорство, тъй като опитът на едни добри специалисти от една организация се споделя с представители на други сходни по функции организации.