Начало Проект Дейност 7

Дейност 7

Осигуряване на помощно- технически средства за деца със зрителни увреждания!

 

СОУДНЗ „Луи Брайл” е специализирано училище и по възложени му от МОМН функции в Наредба 1 от 23.01.2009 г. Играе ролята и на ресурсна служба към ресурсен център в София.

В рамките на настоящия проект ще бъде закупено следното оборудване за нуждите на интегрираните ученици:

-преносими компютри

-брайлови машини

-плочи и шила

-увеличители.