Начало Проект Дейност 8

Дейност 8

Изготвяне на насоки за създаване на единна методика за адаптиране на материали за незрящи!

 

Процесът на адаптиране на учебници и помагала за ползване от незрящи и слабовиждащи е много труден и включва голямо многообразие от методи.

Все още няма обобщени правила за този процес, няма обобщено представени и отделните методи и форми на адаптиране.

В рамките на проекта специалисти, познаващи добре процеса на адаптиране и нуждите на незрящите потребители ще обобщят наличната практика в труд „Методи за адаптиране на учебно съдържание за ползване от лица със зрителни увреждания”. В този труд ще се опишат наличните методи и форми на адаптиране, ще се систематизират наличните проблеми и неясноти и ще се дадат общи насоки за разработване на по-подробни методики. По този начин трудът ще се превърне в основа и начало на разработването на редица конкретни методики според посочени в него критерии.

Дейността  допринася за по-лесното и по-ефективно осигуряване на достъпна информация.