Начало Проект Дейност 9

Дейност 9

Адаптиране на тест за училищна готовност за деца със зрителни увреждания!

 

    

        Една от сферите, в които работи училището е ранното въздействие на деца със зрителни и други увреждания.                                                                                               

             В този етап от развитието на детето един много важен въпрос определя неговото бъдеще, а именно каква е училищната му готовност, доколко може да се обучава в интегрирана среда, какви са интелектуалния потенциал и личните ресурси на детето.                            

За да се установи училищната готовност на децата, се провежда комплексен тест от комисия педагози.

Необходимо е при оценяване на училищната готовност  от детето да се извлече също толкова информация и обратна връзка, колкото и при другите деца. Това може да стане с помощта на подходящо адаптиран тест.

По този проект група педагози от училището ще адаптират теста, за да стане той ползваем и при оценяване на децата със зрителни увреждания

Тестът за незрящи ще включва надписи и картинки, които могат да се напипват. Тестът за слабовиждащи ще включва картинки с по-голяма яркост и контраст на цветовете, по-големи по размер

Адаптираният тест за оценяване на училищната готовност ще е условие за равно третиране и по-адекватно оценяване на училищната готовност на деца със зрителни увреждания, поради което смятаме, че тази дейност прилага непосредствено признака за превенция от дискриминация по признак увреждане.