Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

397,312 total views, 83 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

400,766 total views, 90 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

16.09.2019 г. от 11:00 ч. откриване на учебната година в концертната зала на СУУНЗ Луи Брайл

607,316 total views, 83 views today