Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

397,332 total views, 103 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

400,786 total views, 110 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

БАБА МАРТА ДНЕС РАЗНАСЯ

ПЪЛНА КОШНИЦА С ЦВЕТЯ

И НА ВСЕКИ НА РЪКАТА,

ВРЪЗВА НЯКАКВА МЕЧТАЛ

Предлагани дейности

от СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“

по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)

Обучителни затруднения:

  1. Успяваме заедно
  2. Информационни технологии
Занимание по интереси:
  1. „Рицари“ с бели бастуни
  2. Вокална група „Усмивки”
  3. Голбал
  4. Джудо
  5. Чудесата, които създавам
  6. „Ателие тактилно творчество”
  7. „Здравето – безценно богатство“

607,336 total views, 103 views today