Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

397,298 total views, 69 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

400,752 total views, 76 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

Заповядайте

на тържествено откриване

на учебната година

на  15.09.2016г. (четвъртък)  от 11:00ч.

в концертната зала

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ  НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ(АРДНЗ)

СОФИЯ 1 22 9 ул. ”Ломско шосе” №177 тел. 0888 26 86 23

ПОКАНА  

      На основание чл.26, ал.3 от Закона на юридически лица с нестопанска цел, Управителният съвет на Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) свиква Общо събрание на Асоциацията на 15.09.2016г. от 1 2:00  ч. в салона на Училището за деца с нарушено зрение, при следния дневен ред:

    1. Доклад за дейността на АРДНЗ през 2015година.

    2. Приемане бюджета на АРДНЗ за 2017година.  

    3. Избор на управителен съвет(УС).

    4. Разни.

 

                                                                                    От УС на АРДНЗ

607,302 total views, 69 views today