Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

385,879 total views, 4 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

389,040 total views, 4 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

    Тактилно обследване на скулптура

          На 07.06.2016г. ученици от V, VІ, VІІ, VІІ, ІХ и Х клас на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” посети столична галерия „Ракурси” по проект BaGMIVI: Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments – Преодоляване на бариерата между музеите и хората със зрителни затруднения, по програма „Еразъм +” на ЕС.

На децата беше подходящо поднесена информация за стиловото разнообразие в изкуството. Те имаха възможност за тактилно обследване на скулптурни образци от класически и модерни стилове, както и на картини на съвременен български автор, изработени специално за тактилно възприемане.

             По късно децата сами изработиха свои произведения със специално подготвени за целта  материали. Всички бяха много впечатлени и щастливи, че са се докоснали до света на съвременното българско изобразително изкуство.

595,948 total views, 4 views today