Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

408,254 total views, 22 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

411,933 total views, 23 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

    Тактилно обследване на скулптура

          На 07.06.2016г. ученици от V, VІ, VІІ, VІІ, ІХ и Х клас на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” посети столична галерия „Ракурси” по проект BaGMIVI: Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments – Преодоляване на бариерата между музеите и хората със зрителни затруднения, по програма „Еразъм +” на ЕС.

На децата беше подходящо поднесена информация за стиловото разнообразие в изкуството. Те имаха възможност за тактилно обследване на скулптурни образци от класически и модерни стилове, както и на картини на съвременен български автор, изработени специално за тактилно възприемане.

             По късно децата сами изработиха свои произведения със специално подготвени за целта  материали. Всички бяха много впечатлени и щастливи, че са се докоснали до света на съвременното българско изобразително изкуство.

618,170 total views, 22 views today