Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

377,394 total views, 14 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

380,205 total views, 14 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

16.09.2019 г. от 11:00 ч. откриване на учебната година в концертната зала на СУУНЗ Луи Брайл

587,569 total views, 14 views today