↑ Връщане към Проект

Дейност 10

  Издаване на информационен бюлетин!

През целия период на изпълнение на проекта ще бъде издаван    информационен бюлетин. В него ще намират отражение, както всички дейности по проекта, така и статии (авторски и преводни), отнасящи се до интегрираното образование и работата с деца със зрителни или други увреждания.

4,846 total views, 1 views today