↑ Връщане към Учебна дейност

Образци на документи

Учебни планове
Учебен план – Общообразователни предмети за деца и ученици с нарушено зрение с множество увреждания:
Български език и литература – рамкова програма, форми и методи за оценяване

Очаквани резултати:

Подготвителна група – PDF формат І – ІV клас  – PDF формат V – VІІІ клас – PDF формат

Математика  (приложна математика)
Очаквани резултати:
Подготвителна група – PDF формат І – ІV клас  – PDF формат V – VІІІ клас – PDF формат
Музика (музикотерапия)
Очаквани резултати:
Подготвителна група – PDF формат І – ІV клас  – PDF формат V – VІІІ клас – PDF формат
Околен свят
Очаквани резултати:

Подготвителна група – PDF формат  І – ІV клас  – PDF формат  V – VІІІ клас – PDF формат

Полезни умения
Очаквани резултати:

Подготвителна група – PDF формат   І – ІV клас  – PDF формат   V – VІІІ клас – PDF формат

 

13,474 total views, 1 views today