↑ Връщане към Учебна дейност

Учебни програми

15,991 total views, 7 views today

Oбщообразователни програми

  Непрофилирана подготовка Тактилно творчество Физическа култура и спорт Музика 12,994 total views, 4 views today

12,994 total views, 4 views today

Разгледайте страницата »

Ресурсна служба

Интегрирано обучение Ранно въздействие 12,258 total views, 6 views today

12,258 total views, 6 views today

Разгледайте страницата »

Специални учебни програми

Зрително подпомагане Ориентиране и мобилност Полезни умения Психолог Логопед   ТУК можете да се запознаете подробно с учебните програми за деца от подготвителна група и ученици от I до XII клас. 13,674 total views, 5 views today

13,674 total views, 5 views today

Разгледайте страницата »

Занимания с децата с множество увреждания

Обучение на деца с множество увреждания

    От 1995 г. в училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ се работи и с деца с множество увреждания- с умерена и тежка степен на интелектуална недостатъчност, заболявания на централната нервна система, аутизъм, както и обучение на сляпоглухи. . Висококвалифицирания персонал се грижи за тях, като работата протича в малки групи съобразно възрастта …

17,365 total views, 15 views today

Разгледайте страницата »