Бюджет

Бюджет 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета І тримесечие 2021 г.

Обяснителна записка към отчет за  първо тримесечие на 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета ІІ тримесечие 2021 г.

Обяснителна записка към отчет за  второ тримесечие на 2021 г.

2,255 total views, 3 views today