↑ Връщане към АРДНЗ

Отчети на АРДНЗ за 2021 г.

Придружително писмо към ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за II тримесечие 2021 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за III тримесечие 2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за II тримесечие 2021 г.
ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за I тримесечие 2021 – 08.04.2021
Отчет и декларация за I тримесечие – 09.04.2021
Отчети за януари, февруари и март 2021 г.
Приложение № 3 Показатели за 2021 г.
Копие на Приложение № 1 Отчет за касовото изпълнение на предоставената субсидия за 2021 г 1-во тримесечие
Обяснителна записка, справка и оборотна ведомост – | тримесечие 2021 г.
Nal3 и банков отчет.2021
Декларация НПО -2020

 

 

 

257 total views, 2 views today