Въпроси във връзка с коронавируса, както и сигнали, могат да бъдат подадени на спешния телефон 112.

Министерството на здравеопазването – телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси: 02 807 87 57,работи денонощно.

Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: goreshtalinia@mh.government.bg или на телефони: 02/ 9301 152, 02/ 9301 253, 02/ 9301 259. 

Министерството на външните работи – при необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с денонощните телефони: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085.

Ситуационният център предоставя и имейл за връзка: crisis@mfa.bg.

Големите областни градове имат телефони, на които да се получава информация.